Rytmus dne

Rytmus dne (ale každý den je jiný 🙂 )

od 7:30 scházíme se u maringotky (v zimě od 8.00)
do 8:25 volná hra / volitelná činnost – péče o zázemí a pozemek / výtvarné tvoření / knížky / rozdělání ohně / zatápění v kamnech / snídaně
8:30 – 9:00 přivítání, povídání v kruhu, zpívání s kytarou, básničky s pohybem

9:00 – 11:30 výprava, zastávka na svačinu, lesní řádění a objevování
11:30 – 12:00 návrat k domečku, příprava na oběd
12:00 – 12:45 oběd, mytí nádobí
12:30 – vyzvedávání dětí, které chodí po obědě domů
12:45 – 13:30 odpočinek – děti leží na odpočívacím podiu, čteme pohádku, zpíváme (většina děti spí do cca 14.00, někteří i déle, a kdo neusne, ten může cca 13.30 vstát

13:30 – 14:30 volná hra venku, výtvarka či tvoření / výroba svačiny
14:30 – 15:30 svačina a volné aktivity dětí

15:00 – 16:00 vyzvedávání dětí

Pozn – v případě velkého deště je ranní program do 9.30 v domečku včetně svačiny, poté vyrážíme na výpravu.

Rytmus dne je orientační, liší se podle počasí, roční doby a aktuálně se přizpůsobuje potřebám dětí.