Rytmus dne

Rytmus dne (ale každý den je jiný 🙂 )

od 7:30 scházíme se u domečku
do 8:25 volná hra / volitelná činnost – péče o zázemí a pozemek / výtvarné tvoření / knížky / rozdělání ohně / zatápění v kamnech
8:30 – 9:00 přivítání, povídání v kruhu na téma dne, zpívání s rytmickými nástroji, básničky s pohybem

9:00 – 9:30 dopolední svačina / může být součástí výpravy
9:30 – 11:45 výprava (děti vybírají cíl) – s sebou rukodělné činnosti nebo/další vybavení, příprava předškoláků, volná hra, společná hra dětí
11:45 – 12:00 návrat k domečku, příprava na oběd
12:00 – 13:00 hygiena, oběd
13:00 – vyzvedávání dětí po obědě
13:00 – 14:00 odpočinek, klidová činnost

14:00 – 15:00 odpolední příprava na školu, volná hra dětí na zahradě, svačina dle potřeb dětí, výtvarka či tvoření
15:00 – 16:00 vyzvedávání dětí

15:30 – 16:00 komunitní čas, konzultace s rodiči, pomoc s úklidem a údržbou

Pozn – v případě velkého deště je ranní program do 9.30 v týpí včetně svačiny opékané nad ohněm, poté vyrážíme na výpravu.

Rytmus dne je orientační, liší se podle počasí, roční doby a aktuálně se přizpůsobuje potřebám dětí