GDPR

Lesní mateřská škola Bažinka, školská právnická osoba

a spolek Rozvišť, z.s.

jsou správcem osobních údajů, které zpracovávají v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Údaje zpracováváme zejména za účelem:

1) zápis k předškolnímu, mimoškolnímu a volnočasovému vzdělávání a výchově
2) zajištění předškolního vzdělávání a volnočasových aktivit
3) vyhodnocení výběrové řízení na volné pracovní pozice

Zákonní zástupci přihlášením dětí na akce pořádané spolkem Rovišť, z.s. nebo Lesní mateřskou školou Bažinka zároveň souhlasí s tím, že fotografie a videa pořízená na akcí mohou být použita za účelem propagace a informování veřejnosti, donorů a úřadů o naší činnosti a akcích.

Kontaktní osoba: Jiřina Popelková – 725027940, jira.popelkova@gmail.com