Spolek Rozvišť, z.s.

Spolek Rozvišť, z.s. vznikl na konci března roku 2013. Hlavní náplní od začátku byl provoz Lesního dětského klubu Bažinka, který byl otevřen v květnu 2013 pro děti členů spolku.

V rámci procesu zápisu Lesního dětského klubu Bažinka do rejstříku škol a školských zařízení se Rozvišť z.s. stal zřizovatelem Lesní mateřské školy Bažinka, školské právnické osoby.

Členové spolku se aktivné podílejí na provozu LMŠ Bažinka – nejen finančně, ale také aktivní pomocí – údržba pozemku při společných brigádách, každodenní dovoz pitné vody, příprava dřeva, různá pomoc v rámci své profese.

Spolek Rozvišť, z.s. nabízí tyto aktivity:

Skřítci – dopolední program pro rodiče s dětmi
Bobříci – dopolední program pro děti od 2,5 let
Větvík – lesní klub pro děti od 3 do 6 let
Lesní družina – pro děti od 1 do 5 třídy ZŠ
Besedy pro rodiče

Zde si můžete přečíst stanovy Spolku Rozvišť

Předsedkyně z. s. Rozvišť:
Jiřina Popelková, kontakt: 725027940, jira.popelkova@gmail.com

Výkonná rada:
Kateřina Dobrozemská
Jana Holubová
Libuše Literová
Ludvík Kalibán

Výroční zpráva Rozvišť 2015

Rozvišť z.s. ukazuje přírodu jako přítele na cestě životem, ne jako nepřítele, co hází klacky pod nohy každý den.