Podpora Bažinky

Projekt „Šablony II pro LMŠ Bažinka“ je spolufinancován Evropskou unií
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014572
Realizace: 1.9.2019 – 31.8.2021
Dotace: 296 238,- Kč
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku na MŠ prostřednictvím personální podpory (chůva), aktivit extrakurikulárních (projektové dny ve škole a mimo  školu), aktivit se zaměřením na spolupráci s rodiči a aktivit pro rozvoj sociálních a profesních kompetencí pedagogů (vzdělávání, sdílení zkušeností).

Komentáře jsou zakázány.