Kroužek lesního dobrodružství

pro děti 1.-5. tříd

Vydej se s námi do přírody. Venku se pořád něco děje.

Kroužek je zaměřený na hry a aktivity v přírodě, radost z objevování a poznávání, rozvíjení pohybových a tábornických dovedností, tvořivosti a sebedůvěry. Přírodu považujeme za ideální prostředí pro zdravý rozvoj dítěte.

Inspirováno ligou lesní moudrosti (woodcraft) a filozofií lesních mateřských škol a lesních družin.

Děti vyzvedáváme v Základní škole Horka nad Moravou. Začínáme od října 2018. Na vyzvedávání dětí spolupracujeme se školní družinou ZŠ.

kdy: čtvrtek 13 – 16 hod (14-17 hod)*

*V době plaveckého kurzu (2. a 3 třída) začínáme v 13.50 – po návratu dětí z plavání a po obědě, kroužek pak trvá do 17hod, s příchodem zimy a tmy je možné, že bude kroužek kratší, podle zájmu dětí a rodičů.

místo: areál Domu Přírody Litovelského Pomoraví
cena: 300 Kč/měsíc

Lektoři kroužku

S dětmi jsou zpravidla dva lektoři: Vojtěch Palát (vedoucí kroužku) a Petr Klásek

Vojtěch Palát je magisterským studentem rekreologie na FTK UP v Olomouci. Ve svém volném čase jezdí na vodě, leze po skalách, dělá bojové umění a v zimě brázdí sjezdovky na snowboardu. Zároveň již osm let působí v neziskovce Halahoj, kde se věnuje dětem a mladým lidem. Společně tráví čas na nejrůznějších kurzech, víkendovkách nebo outdoorových programech, skrze které vnímá krásu přírody a její propojenost s člověkem.

Bližší informace a rezervace míst:
Vojtěch Palát, e-mail: v.palat@seznam.cz, tel: 732447379

Spolek Rozvišť, z.s.