Kroužek lesního dobrodružství

pro děti 1.-5. tříd

Vydej se s námi do přírody. Venku se pořád něco děje.

Kroužek je zaměřený na hry a aktivity v přírodě, radost z objevování a poznávání, rozvíjení pohybových a tábornických dovedností, tvořivosti a sebedůvěry. Přírodu považujeme za ideální prostředí pro zdravý rozvoj dítěte.

Inspirováno filozofií lesních mateřských škol a lesních družin.

Děti vyzvedáváme v Základní škole Horka nad Moravou. Začínáme od října 2018. Na vyzvedávání dětí spolupracujeme se školní družinou ZŠ.

kdy: čtvrtek 13 – 16 hod

místo: areál Domu Přírody Litovelského Pomoraví
cena: 300 Kč/měsíc

Lektoři kroužku

S dětmi jsou zpravidla dva lektoři: Zuzana Filipová a Petr Klásek

Bližší informace a rezervace míst:
Zuzana Filipová: z.safr@seznam.cz

Spolek Rozvišť, z.s.