Lesní družina

Pro děti 1.-5. tříd nabízíme možnost účastnit se lesní družiny. Děti budou družinovým průvodcem vyzvednuty přímo u místní školy. Pro družinu bude k dispozici zázemí pro uložení věcí, převlečení a taky pro případ nepříznivého počasí.

Cílem družiny je umožnit dětem volnou hru v přírodě, aktivní pohyb, navázání a prohloubení kamarádských vztahů, rozvoj tvořivosti, sebedůvěry. Umožnit jim být dětmi 🙂 Budeme zkoumat, tvořit, stavět, prolézat, vyrábět a dovádět. Přírodu považujeme za ideální prostředí pro zdravý rozvoj dítěte.

Fungování družiny je plně v souladu s pedagogickou koncepcí naší lesní mateřské školky.

V případě zájmu kontaktujte Jiřinu Popelkovou, tel.: 725 027 940