Kritéria přijetí

  • dítě navštěvující LDK Bažinka
  • sourozenec v LDK Bažinka
  • celotýdenní docházka
  • docházka tři až čtyři dny v týdnu je možná v případě, že dítě nechodí ve zbytku týden do jiné školky
  • bydliště dítěte
  • věk dítěte
  • vyrovnané zastoupení obou pohlaví
  • zralost dítěte pro předškolní docházku (zralost posuzujeme pouze při osobním setkání)