Kam chodíme s dětmi

S dětmi v LDK Bažinka využíváme samozřejmě především to, co máme v nejbližším okolí – a není toho málo. Na jednu stranu se nám otevírají nádherné lužní lesy Litovelského Pomoraví, ze strany druhé to je úžasný interaktivní areál domu ekologické výchovy Sluňákov a nakonec na straně třetí jde o sérii tůněk obehnaných nízkými zarostlými kopečky bývalé motokrosové dráhy. V tomto bohatém okolí jsme si s dětmi našli spoustu místeček a zákoutí, která dostala svá specifická jména. Kde jsou v našem okolí místa, o kterých děti navštěvující Bažinku mluví, se můžete podívat na mapce, kterou najdete pod tímto textem.

mapa_0001