Děti a média

• Jak současný způsob života tzv. digitální generace ovlivňuje vývoj dítěte?

• Jaká jsou rizika a jak nastavit hranice?

 

KDY: ve čtvrtek 28.listopadu od 16.30

KDE: Sluňákov, Horka nad Moravou

Beseda pro rodiče s lektorkou a terapeutkou Mgr. Zdenkou Štefanidesovou.

O čem bude beseda:

– komunikace v kyberprostoru a práce s médii v kontextu současné generace dětí, která přichází do škol – tzv. „děti on line“ neboli digitální či síťové generace.

– odlišný přístup „digitálních domorodců“ (dětí) a „digitálních přistěhovalců“ (rodičů) ke komunikaci, autoritám, řešení situací

– „digitální generace“ a vlivu takového stylu na vývoj dítěte

seznamování na sociálních sítích, identita a paralelní život na sociálních sítích

– fenomén youtuberů, počítačové hry a nárůst agresivity, kyberšikana

– mediální multitasking – zábava i hrozby v kyberprostoru.

„Nikdy dříve a rodiče nevychovávali (a pedagogové nevzdělávali) děti, které přirozeně využívaly pro svou komunikaci, učení či zábavu více médií najednou.“ 

Vstupné 50 Kč

Na besedu je potřeba se přihlásit na e-mailu mariechladkova93@gmail.com.

Během besedy nabízíme hlídání pro předem přihlášené děti.
Cena hlídání – 70 Kč/ dítě.

Kapacita hlídání je omezena.

Zájemce o hlídání dětí prosíme o přihlášení do 26.11., abychom včas zajistili dostatečný počet hlídacích tetiček 🙂

Dětem prosím s sebou vemte oblíbené hračky, knížky, svačinku, pití.

Těšíme se na Vaši účast

LMŠ Bažinka a spolek Rozvišť, z.s

Rodiče, uvolněte se

Rozumně, citlivě a s menším nasazením… Beze strachu… Uvolněná máma, uvolněný táta, šťastné děti, rodinná pohoda… To prostě chceš 🙂

Může koncept „uvolněné rodičovství“ vůbec fungovat? Jak to vlastně funguje? A jak na to u vás doma? Přijďte se uvolnit a inspirovat na seminář s psycholožkou Mgr. Zuzanou Staroštíkovou.

Mgr. Zuzana Staroštíková pracuje jako psycholožka v Olomouci. Zabývá se předevšeím rodinným psychologickým poradenstvím. Poskytuje individuální, párové i rodinné konzultace a pořádá přednášky a kurzy.

Vstupné 50 Kč

Kapacita místnosti je omezená. Na besedu je potřeba se přihlásit do 8.11. na e-mailu mariechladkova93@gmail.com.

Hlídání dětí

Během besedy nabízíme hlídání pro předem přihlášené děti.

Cena hlídání – 70 Kč/ dítě.

Kapacita hlídání je omezena.

Zájemce o hlídání dětí prosíme o přihlášení do 7.11. na výše uvedené mejlové adrese, abychom včas zajistili dostatečný počet hlídacích tetiček 🙂

Dětem prosím s sebou vemte oblíbené hračky, knížky, svačinku, pití.

Těšíme se na Vaši účast

LMŠ Bažinka a spolek Rozvišť, z.s.

 

Co kluci potřebují, aneb jak jiná je výchova kluků

Odpověď najdete na stejnojmenné besedě pro rodiče s psycholožkou a rodinnou poradkyní Mgr. Zuzanou Staroštíkovou.

V úterý 15.října 2019 od 16:30.

POZOR- změna místa konání – Centrum ekologických aktivit Sluňákov (www.slunakov.cz).

Kluci, holky, prostě děti… ale přeci jen – cítíte, že kluci a holky od nás potřebují různý přístup? I vy máte zkušenost, že co platí na holky, u kluků prostě nefunguje? Rozdíly ve výchovném přístupu si vysvětlíme společně s psycholožkou Zuzanou Staroštíkovou.

Mgr. Zuzana Staroštíková pracuje jako psycholožka v Olomouci. Zabývá se především rodinným psychologickým poradenstvím. Poskytuje individuální, párové i rodinné konzultace a pořádá přednášky a kurzy.

Prosíme zájemce o přihlášení na emailu jira.popelkova@gmail.com anebo na tel 725027940. Více informací na www.bazinka.cz

Cena 50 Kč

Dále plánujeme:
11.listopadu: Uvolněné rodičovství (Mgr. Zuzana Staroštíková)
28.listopadu: Děti a média (Mgr. Zdenka Štefanidesová)

Pořádá Rozvišť, z.s.

Beseda se koná v rámci projektu S rodinou do přírody, který je podpořen Olomouckým krajem

Těšíme se na Vaši účast.

Podpora Bažinky

Projekt „Šablony II pro LMŠ Bažinka“ je spolufinancován Evropskou unií
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014572
Realizace: 1.9.2019 – 31.8.2021
Dotace: 296 238,- Kč
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku na MŠ prostřednictvím personální podpory (chůva), aktivit extrakurikulárních (projektové dny ve škole a mimo  školu), aktivit se zaměřením na spolupráci s rodiči a aktivit pro rozvoj sociálních a profesních kompetencí pedagogů (vzdělávání, sdílení zkušeností).

Skřítci od září

Haló, voláme všechny Skřítky i nové zájemce – začínáme hned první úterý v září – tedy 6. září se na vás a vaše maminky nebo tatínky těšíme. Je potřeba se přihlásit – více informací a kontakty najdete  zde