Výroba luku

Setkání v indiánském duchu

„TAWICASA  ITAZIPA“

(přítel luk)

4. října 2014

Horka nad Moravou – okolí lesního dětského klubu Bažinka

Akce pro táty (dědečky, strýce,…) s dětmi, při výrobě tradičního luku, spojená nejen s indiánskými radovánkami a hrami.

Program:

Začátek: 9:00 hod, sejdeme se u ohně, přivítáme, krátce seznámíme  a při vzájemném sdílení budeme, spolu s dětmi, tvořit střelbyschopnou „loveckou“ zbraň.

Během dne nás bude také čekat i několik dalších společných aktivit s dětmi.

Konec:  cca v 16 hod, po této době lze zůstat dokud bude nějaký uhlík žhavý… 🙂

Při nepřízni počasí máme k dispozici přístřešek, maringotku a týpí

Co s sebou: větší pevný ostrý nůž  , /kdo může/ menší hoblík , sekerku, bude se hodit i poříz.

Cena: Příspěvek na materiál, nástroje, tábořiště …

  • ·550,- Kč materiál na výrobu 1 ks luku, pobyt v areálu
  • 60,- Kč originál materiál na tětivu (Dacron)

Strava: svačina-vlastní, oběd – rádi připravíme na objednávku – 50 kč/osoba,

k večernímu posezení nezapomeňte špekáček či něco jiného na prut

Kontakt:

Organizátor: Stopař, Lbecica@email.cz, 736 601 623

Přihlášení předem nutné

Více informací mailem nebo na uvedeném telefonu.

Zkušenosti rodičů II

Do lesní školky jsme začali vodit našeho syna, když mu bylo dva a půl roku. V tomto věku bylo znát, že mu dělá radost být s dalšími dětmi a nestačí mu jen nepravidelné kontakty někde na hřišti, nebo v herně. Domluvili jsme se, že zkusíme jeden den v týdnu, konkrétně čtvrtek. Začali jsme s docházkou v září a bylo vidět, že se to Matyášovi dost líbí. Při předávání ve školce neplakal, velice rychle se zapojil do hry s ostatními dětmi. Byli jsme velice spokojeni s individuálním přístupem k našemu synovi – vzhledem k jeho věku ještě není úplně samostatný (například v osobní hygieně), taky jeho řeč ještě není úplně jednoznačně srozumitelná. Bylo pro nás důležité, že pracovníci ve školce byli vždy ochotní se domluvit, přizpůsobit jeho potřebám a také nám dát zpětnou vazbu, jak se který den Matyášovi dařilo. Od začátku jsme se účastnili „třídních schůzek“, dostávali jsme pravidelné informace, co se děje a  co se chystá, měli jsme možnost se zapojit.

Především jsme však spokojení s tím, že většina aktivit probíhá venku, děti jsou na čerstvém vzduchu, v pohybu (neperou se o hračky,,). Matyáš byl téměř od začátku schopen nám stručně popsat výlety, které se školkou podnikali (například, že byli u rybníka a byl tam most a slyšeli žáby atd.). Největší radost má ovšem, když naprší a může s ostatními kamarády běhat loužemi. My rodiče zase máme radost, že děti mají možnost se podílet na chodu školky (například jdou sbírat dřevo, aby si mohli zatopit, nebo sbírají šípky na čaj). Další přidanou hodnotou je pro nás to, že dětská skupina je sice stálá, ale není věkově homogenní, takže Matyáš má možnost mít stejně staré, ale i téměř předškolní kamarády.

Kateřina Dobrozemská, Olomouc, 8.1.2014

Jsou děti z lesních školek více imunní vůči nemocem?

S blížící se zimou je třeba počítat i s určitými nemocemi. A to obzvláště u malých dětí. Je zřejmé, že dětské bacily jsou mnohem agresivnější než ty u dospělých, a tak se např. i mírné nachlazení může šířit velmi rychle. V lesních školkách jsou však děti mnohem více vůči takovým epidemiím odolnější. Ovšem, je třeba počítat s velmi kvalitním vybavením, oblečením počínaje a např. termolahvemi konče.

Z dosavadních průzkumů (LMŠ Semínko, 2012) bylo zjištěno, že „v důsledku menšího počtu dětí ve skupině a stálého pobytu na čerstvém vzduchu, a tím i postupné adaptace na větší rozpětí teplot a přirozeného posilování obranyschopnosti dětského organismu, je u dětí v lesních školkách menší nemocnost.“

To dokládá i zkušenost paní Staroštíkové, maminky 3letého Jakuba, z LDK Bažinka, která to potvrzuje: „I přes to, že byl syn několik dnů s dětmi v lesní školce celé dny i v dešti (dokonale vybaven gumáky a pláštěnkou), nebyl vůbec nemocný, ba naopak je silnější, lépe jí, je samostatnější a hlavně je upřímně i dětsky spokojený.“

Koncept lesních školek chválí i odborníci:  „Pokud jsou děti co nejvíce na čerstvém vzduchu a mají co nejvíce pohybu, je to z hlediska pediatra určitě přínosné,“ říká pardubická dětská lékařka Jana Ptáčková. Taktéž jsou známy i výsledky různých výzkumů, podle kterých je pro astmatiky i alergiky jednoznačně lepší pobývat venku. Je to dáno i tím, že takovýto životní styl je pro dítě přirozenější, a tím pádem i vhodnější.

článek vyšel v prosinci v Horeckém zpravodaji

Ludvík Kalibán

Rozvišť, o.s.