Průvodci dětí

Hanka Matulíková

ředitelka LMŠ Bažinka

Pomoz mi, abych to dokázal sám“. (M.Montessori) – takto vidím svou úlohu průvodce v Bažince.

Od dětství se ve svém volném čase věnuji dětem. Ať už to byly tábory nebo skaut a teď i mé vlastní děti, dva kluci.

V roce 1992 jsem dokončila střední pedagogickou školu, ale tehdejší systém, který ve státních školkách byl, mi nevyhovoval. Nedemokratický přístup, téměř neustálý pobyt v místnosti, malý kontakt s přírodou… Toužila jsem po školce, kde by se děti mohly svobodně rozvíjet podle svých potřeb, ve svém tempu. Kde by se více pozornosti foto Hankanež na „výkon“, soustředilo na vztah, na komunikaci, vzájemné sdílení a naslouchání. Kde bychom se učili vzájemnému respektu, dodržování dohod, samostatnosti, ale také ochotě pomáhat druhým. Kde bychom většinu času trávili venku, ve volné přírodě, pozorovali zvířata a rostliny, rozdělávali oheň, čachtali se v bahně a procházeli se v dešti.

Tím vším se mi stala Bažinka a velice si cením toho, že mohu být součástí tak skvělého týmu průvodců a svým nedokonalým přispěním těšit srdce nárámných bažinkovských dětí.

Maruška Chládková

pedagožka – průvodkyně dětí

Když jsem se po základní škole rozhodovala jakým směrem se dále vydat, střední 14607976_10206229583213344_1903092422_npedagogická škola byla pro mě jistá volba. Mám obrovskou radost z dětí a úplně nejlepší pocit mám, když jsou děti spokojené a dávají mi to jakýmkoliv způsobem najevo. Pocházím ze 6 dětí a se 3 mladšími sourozenci jsem mamince pomáhala s hlídáním. Tímto způsobem jsem se tedy už jako malá snažila o ně postarat. Potom jsem začala chodit do skautu a ve 14 letech jsem převzala rádcování družinky 6-9 letých holčiček. Skaut mě naučil poznávat s dětmi přírodu, která je bezpochyby potřebná pro vývoj dítěte. Čerstvý vzduch a pohyb v tomto přirozeném prostředí je podle mě pro děti velmi důležitý. I mě osobně příroda naplňuje klidem a každodenně regeneruje. Vysokou školu jsem studovala zde v Olomouci obor učitelství Českého jazyka a Environmentální výchovu, zjistila jsme však z praxí, že předškolní pedagogika je mi blíže a lépe se mi s dětmi tohoto věku pracuje. Mimo školku ještě občas hlídávám děti v rodinách. Vždyť děti jsou budoucnost a je potřeba se jim neodkladně věnovat 🙂

Jakub Zatloukal

průvodce dětí, údržbář

Jsem vyučený uměleckým kovářem, v tomto oboru jsem zaměstnán od roku 2014. Šest let jsem se podílel na vedení skautského oddílu vlčat (kluků na prvním stupni základní školy), nejprve jako rádce družiny, později jako činovník. Protože čas trávený s dětmi mi dává smysl, tak jsem v roce 2016 založil se ženou družinu benjamínků, malých skautů od 4 do 6 let. Myšlenka lesní školky se mi líbí, protože sám rád trávím co nejvíc času venku.

 

 

 

Michaela Motlová

průvodkyně dětí

Příroda je pro mne domov. Je to prostor, kde se cítím nejlíp, kde stačí jen být a vykouzlí mi to úsměv na tváři.
Když jsem intenzivně přemýšlela o zaměstnání, které by mě opravdu naplňovalo, což je pro mě opravdu důležité, napadla mě právě lesní školka. Práce s dětmi ve spojení s prostředím, které je mi nejbližší, byla pro mě jasnou volbou.
Již z vedení letních táborů, zájmových kroužků a působení v lanovém centru, mám zkušenosti v oblasti práce s lidmi. Také Rekreologie, kterou jsem studovala, mi dodala mnoho potřebných znalostí.
Tohle jsou právě ty důvody, proč mi je Bažinka milá, a proč jsem usilovala o to, abych mohla být jedním z průvodců dětí při jejich prožívání v tak důležitém životním období. Mám radost, když děti mohou zkoumat a učit se tak, jak je jim to přirozené. Baví mě jít s nimi a být jim oporou při poznávání nových možností!

 

Barča Kavková

průvodkyně dětí – dříve v Bažince, nyní v lesním klubu Větvík

„já protože já – ty protože ty“   inspirace ze semináře  Nenásilná komunikace

Jak o přírodu pečovat, umět se v ní pohybovat, rozpoznat a využít její dary -to je v současné době velmi důležité. Je moc fajn pozorovat, jak se děti přirozeně baví, cvičí tělo, smysly, fantazii.. Má zkušenost je totiž taková, že mě to ve školce ani ve škole nebavilo. A v Bažince mě to baví! Protože jsme venku a každý den pozorujeme změny, které se dějí okolo a cítíme je! Protože komunikujeme otevřeně a upřímně, ctíme demokratický přístup a především dbáme na samostatnost. Protože  počasí přirozeně určuje naše hry, změna není závada, pravidla jsou bezpečí a bahno kámoš 🙂

Jiřina Popelková

administrativa, fundraising, předsedkyně Rozvišť, z.s.

jiřkaCo jiného může udělat ekologická aktivistka po sedmi letech na mateřské dovolené s třemi malými dětmi? Jedině založit lesní mateřskou školku...

Mé původní vzdělání je obor Ochrana a tvorba životního prostředí. Osm let jsem pracovala v Hnutí DUHA Olomouc.

Environmentální výchově jsem se věnovala nejvíce v letech 1997-1999 v rámci Hnutí DUHA. Absolvovala jsem kurz pro ekopedagogy a později kurz „Respektovat a být respektován“. Nejvíce zkušeností jsem ale nasbírala na výletech s naší tříčlennou „domácí školkou“. Všichni vynikají ve schopnosti vlézt a vylézt kamkoli, rádi přespávají venku, jezdí na raftech, zatápí v kamnech a nadšeně se účastní táborů. Když vymýšlím, co budeme dělat s dětmi v Bažince, poradím se se svými dětmi. Úspěch je zaručen. Mými vzory jsou také Marcela Opavská a Radka Tylichová, které učily mé děti v montessori třídě v MŠ Horka nad Moravou.

 

Bývalí průvodci:

Michal Knitl

bývalý koordinátor LDK Bažinka
michal v rámečku

Práci s dětmi se věnuji od svých 15-ti let. Tehdy jsem se stal rádcem ve skautské družině vlčat, kde jsem se staral o chlapce ve věku prvního stupně základní školy. Postupem času jsem se pak přesunul do dalších oddílů – podle toho kde mě bylo zapotřebí. V rámci střední školy (Střední Lesnická Škola v Hranicích) jsem se zúčastnil projektu Lesní pedagogiky, při kterém jsem se podílel na tvorbě mnoha dopoledních vzdělávacích programů v přírodě pro základní a mateřské školy. Později jsem nastoupil na studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, obor Biologie – Geologie a ochrana životního prostředí se zaměřením na vzdělávání.

Jsem moc rád za možnost pracovat s takto malými dětmi, protože vím, že se umí ze všech nejupřímněji radovat a svou radost přenášet i na ostatní. A nedovedu si představit lepší prostředí pro jejich zdravý vývoj, než jakým je les a příroda. Vždyť kde jinde by měly přístup k tolika podnětům, které mohou zkoumat, hrát si s nimi a učit se s jejich pomocí? V takovém prostředí si děti sami dokáží zvolit, co je zajímá a čemu se chtějí věnovat, a já pak už jen koukám, abych s nimi dokázal udržet krok a pomohl jim překonat překážky, které si před sebe postavily.

 

Herschelimg_1211

pedadog

Herschel je psím asistentem pedagoga Michala. Jde o klidného psa, který si rád hraje s dětmi a děti se s jeho pomocí mohou naučit jak se k pejskům chovat. To je důležité pro případ, že potkáme cizího psa na vycházce. Herschel navštěvoval psí cvičák, kde se naučil přiměřené poslušnosti a hezky se socializoval. Od útlého věku je zvyklý na děti, protože navštěvoval s Michalem skautské tábory a výpravy pro světlušky. Má velmi příjemnou a klidnou povahu, i když se umí i hezky rozdovádět při hře. Když se mu něco nelíbí, tak prostě vstane a odejde. Herschel si hlídá pozorně pozemek školky – nebuďte proto překvapeni jeho hlasitým přivítáním vašeho příchodu – jen hlásí že někdo přišel, ale rád vás vidí 😉

Pro činnost pedagogů je Herschel skvělým pomocníkem. Pomáhá dětem získat dobrý vztah ke zvířatům a naučit se respektovat jejich potřeby. Děti k těmto věcem přistupují nečekaně zodpovědně a Herschel se při hrách stává jejich rovnocenným partnerem.  

 

Li Bečicová

průvodkyně dětí, indiánské příměstské tábory a akce s indiánskou tématikou, zdravé vaření, dopolední program Bobříci

 

 

 

Ludvík Kalibán

spoluzakladatel a průvodce dětí od jejího vzniku 2013 do roku 2016, kroužky

Malí průzkumníci mi převážně říkají Ludvíku či dudlíku a někdy taky strejdo. Svůj vztah k předškolákům jsem získal díky své mamince, která celý svůj život pracuje v mateřské škole. V naší Bažince se hlavně snažím provádět děti světem přírody tak, aby dokázaly vnímat dary Země, aby docházelo ke společnému sdílení okamžiků radosti, hravosti a zvědavosti. Pokládám za důležité podporovat je v jejich spontánních činnostech, protože se domnívám, že respektování přirozeného vývoje je klíčem k jejich správné výchově. Doufám, že má přítomnost napomáhá k vytváření rovnováhy při našich aktivitách. Těším se naviděnou každé odpoledne, a to ať už v rámci Bažinky či hudebně rytmického a anglického kroužku!

Barbora Chmelinová

spoluzakladatelka Bažinky, první předsedkyní spolku a s Ludvíkem první průvodkyní dětí (2013 – 2015)

 

 

 

 

Marcela Jelínková

průvodkyně dětí 2013-2014

Pocházím z malinkaté vesničky Janovice – Bystré, která se nachází přímo pod Lysou horou v Beskydech a bez nadsázky můžu říct, že jsem vyrůstala v lese. Čtyři roky jsem strávila v Krnově, kde jsem studovala střední pedagogickou školu. Poté jsem přesídlila do Olomouce a studovala tady bakalářské studium Speciální pedagogiky předškolního věku. Po ukončení studia se mi naskytla možnost pracovat jako asistentka pedagoga v mateřské škole, kde jsem měla na starosti nevidomého chlapečka. Tato zkušenost byla k nezaplacení a jsem za ni velice vděčná. Další školní rok jsem nastoupila na pozici učitelky MŠ a abych nezahálela, dálkově jsem studovala magisterské studium Předškolní pedagogiky.

V roce 2010 jsem se účastnila kurzu Environmentální výchovy v MŠ, kde jsem se nadchla pro lesní pedagogiku a myšlenku lesních mateřských škol. Nadšení mě neopustilo ani na rodičovské dovolené, a díky Bažince si můžu lesní pedagogiku “osahat” na vlastní kůži. Těším se na Vás a na Vaše děti každý čtvrtek.

 


Napsat komentář