Průvodci dětí

Michal Knitl

koordinátor LDK Bažinka
michal v rámečku

Práci s dětmi se věnuji od svých 15-ti let. Tehdy jsem se stal rádcem ve skautské družině vlčat, kde jsem se staral o chlapce ve věku prvního stupně základní školy. Postupem času jsem se pak přesunul do dalších oddílů – podle toho kde mě bylo zapotřebí. V rámci střední školy (Střední Lesnická Škola v Hranicích) jsem se zúčastnil projektu Lesní pedagogiky, při kterém jsem se podílel na tvorbě mnoha dopoledních vzdělávacích programů v přírodě pro základní a mateřské školy. Později jsem nastoupil na studia na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, obor Biologie – Geologie a ochrana životního prostředí se zaměřením na vzdělávání.

Jsem moc rád za možnost pracovat s takto malými dětmi, protože vím, že se umí ze všech nejupřímněji radovat a svou radost přenášet i na ostatní. A nedovedu si představit lepší prostředí pro jejich zdravý vývoj, než jakým je les a příroda. Vždyť kde jinde by měly přístup k tolika podnětům, které mohou zkoumat, hrát si s nimi a učit se s jejich pomocí? V takovém prostředí si děti sami dokáží zvolit, co je zajímá a čemu se chtějí věnovat, a já pak už jen koukám, abych s nimi dokázal udržet krok a pomohl jim překonat překážky, které si před sebe postavily.

Hanka Matulíková

průvodkyně dětí, programy pro děti od 1,5 do 3 let s rodiči (Skřítci)

Pomoz mi, abych to dokázal sám“. (M.Montessori) – takto vidím svou úlohu průvodce v Bažince.

Od dětství se ve svém volném čase věnuji dětem. Ať už to byly tábory nebo skaut a teď i mé vlastní děti, dva kluci.

V roce 1992 jsem dokončila střední pedagogickou školu, ale tehdejší systém, který ve státních školkách byl, mi nevyhovoval. Nedemokratický přístup, téměř neustálý pobyt v místnosti, malý kontakt s přírodou… Toužila jsem po školce, kde by se děti mohly svobodně rozvíjet podle svých potřeb, ve svém tempu. Kde by se více pozornosti foto Hankanež na „výkon“, soustředilo na vztah, na komunikaci, vzájemné sdílení a naslouchání. Kde bychom se učili vzájemnému respektu, dodržování dohod, samostatnosti, ale také ochotě pomáhat druhým. Kde bychom většinu času trávili venku, ve volné přírodě, pozorovali zvířata a rostliny, rozdělávali oheň, čachtali se v bahně a procházeli se v dešti.

Tím vším se mi stala Bažinka a velice si cením toho, že mohu být součástí tak skvělého týmu průvodců a svým nedokonalým přispěním těšit srdce nárámných bažinkovských dětí.

Maruška Chládková

průvodkyně dětí, předškolní příprava

Když jsem se po základní škole rozhodovala jakým směrem se dále vydat, střední 14607976_10206229583213344_1903092422_npedagogická škola byla pro mě jistá volba. Mám obrovskou radost z dětí a úplně nejlepší pocit mám, když jsou děti spokojené a dávají mi to jakýmkoliv způsobem najevo. Pocházím ze 6 dětí a se 3 mladšími sourozenci jsem mamince pomáhala s hlídáním. Tímto způsobem jsem se tedy už jako malá snažila o ně postarat. Potom jsem začala chodit do skautu a ve 14 letech jsem převzala rádcování družinky 6-9 letých holčiček. Skaut mě naučil poznávat s dětmi přírodu, která je bezpochyby potřebná pro vývoj dítěte. Čerstvý vzduch a pohyb v tomto přirozeném prostředí je podle mě pro děti velmi důležitý. I mě osobně příroda naplňuje klidem a každodenně regeneruje. Vysokou školu jsem studovala zde v Olomouci obor učitelství Českého jazyka a Environmentální výchovu, zjistila jsme však z praxí, že předškolní pedagogika je mi blíže a lépe se mi s dětmi tohoto věku pracuje. Mimo školku ještě občas hlídávám děti v rodinách. Vždyť děti jsou budoucnost a je potřeba se jim neodkladně věnovat

Jiřina Popelková

zápis nových dětí, administrativa, fundraising

jiřkaCo jiného může udělat ekologická aktivistka po sedmi letech na mateřské dovolené s třemi malými dětmi? Jedině založit lesní mateřskou školku...

Mé původní vzdělání je obor Ochrana a tvorba životního prostředí. Osm let jsem pracovala v Hnutí DUHA Olomouc.

Environmentální výchově jsem se věnovala nejvíce v letech 1997-1999 v rámci Hnutí DUHA. Absolvovala jsem kurz pro ekopedagogy a později kurz „Respektovat a být respektován“. Nejvíce zkušeností jsem ale nasbírala na výletech s naší tříčlennou „domácí školkou“. Všichni vynikají ve schopnosti vlézt a vylézt kamkoli, rádi přespávají venku, jezdí na raftech, zatápí v kamnech a nadšeně se účastní táborů. Když vymýšlím, co budeme dělat s dětmi v Bažince, poradím se se svými dětmi. Úspěch je zaručen. Mými vzory jsou také Marcela Opavská a Radka Tylichová, které učily mé děti v montessori třídě v MŠ Horka nad Moravou.

Herschelimg_1211

pedadog

Herschel je psím asistentem pedagoga Michala. Jde o klidného psa, který si rád hraje s dětmi a děti se s jeho pomocí mohou naučit jak se k pejskům chovat. To je důležité pro případ, že potkáme cizího psa na vycházce. Herschel navštěvoval psí cvičák, kde se naučil přiměřené poslušnosti a hezky se socializoval. Od útlého věku je zvyklý na děti, protože navštěvoval s Michalem skautské tábory a výpravy pro světlušky. Má velmi příjemnou a klidnou povahu, i když se umí i hezky rozdovádět při hře. Když se mu něco nelíbí, tak prostě vstane a odejde. Herschel si hlídá pozorně pozemek školky – nebuďte proto překvapeni jeho hlasitým přivítáním vašeho příchodu – jen hlásí že někdo přišel, ale rád vás vidí 😉

Pro činnost pedagogů je Herschel skvělým pomocníkem. Pomáhá dětem získat dobrý vztah ke zvířatům a naučit se respektovat jejich potřeby. Děti k těmto věcem přistupují nečekaně zodpovědně a Herschel se při hrách stává jejich rovnocenným partnerem.  


Napsat komentář